Βράβευση Κικής Καλημέρη και Χριστιάνας Γεροστεργίου (φωτ.)